Ekologia w metalurgi

Ekologia w metalurgi

Przemysł metalurgiczny jest jednym z bardziej nieekologicznych przemysłów. Spowodowane jest to przedostawaniem się do atmosfery zanieczyszczeń z emisji pyłów metalurgicznych oraz gazów (głównie czad około 80%, ale również dwutlenek siarki, tlenki azotu).

Do skutków zanieczyszczenia powietrza związanych z przemysłem metalurgicznym zaliczamy głównie efekt cieplarniany, który powstaje na skutek wzrostu koncentracji gazów cieplarnianych. Przemysł ten przyczynia się również do dziury ozonowej, smogu oraz kwaśnych deszczy.

Polska zajmuje trzecie miejsce w zanieczyszczeniu powietrza na świecie . Wiąże się to z tym, iż energetyka w naszym kraju jest oparta głównie na węglu, czyli paliwie uciążliwym dla środowiska. Do tego dochodzi przemysł ciężki, w tym przemysł metalurgiczny, który bardzo negatywnie wpływa na środowisko. Najbardziej zanieczyszczone tereny Polski to województwo śląskie. Dzieje się tak, ponieważ jest tam bardzo duże zagęszczenie przemysłu – np. Górnośląski Okręg Przemysłowy.

Aby zapobiec zanieczyszczeniom powietrza stosuje się wiele metod. Jedną z nich jest ograniczenie wydobycie oraz spalanie węgla, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w procesie wytwarzania energii w Polsce oraz zmniejszenie udziału przemysłu ciężkie w całym przemyśle, a co za tym idzie przemysłu metalurgicznego.

Artykuł dzięki: