Metalurgia

Metalurgia

Metalurgia to gałąź przemysłu, dział nauki i techniki, który zajmuje się otrzymywaniem metali i stopów oraz dalsza ich obróbką, która ma na cele nadanie im pożądanego kształtu i własności. Przedmiotem badań metalurgicznych jest obróbka rud metali do jej produktu końcowego. Obecnie metalurgia skupia się głównie na przetwórstwie metali, czyli wytwarzaniu przedmiotów użytkowych (np. kable miedziane, profile aluminiowe).

Metalurgia dzieli się kilka działów:

Przygotowanie rudy,

Właściwe otrzymywanie metali (sposobem suchym – pirometalurgia lub mokrym – hydrometalurgia),

Rafinacja metali,

Otrzymywanie stopów,

Obróbka termiczna (hartowanie),

Odlewnictwo,

Obróbka plastyczna,

Obróbka powierzchniowa.

W zależności http://wklady-kominkowe.eu/ od tego, jakiego rodzaju metale otrzymujemy rozróżniamy metalurgię żelaza oraz metalurgię metali nieżelaznych.

Rozwój metalurgii jest powiązany z rozwojem hutnictwa, który przypada na koniec XVIII oraz początek XIX wieku. W Polsce przemysł metalurgiczny początkowo rozwiną się w Zagłębiu Staropolskim – najstarszym okręgu przemysłowo – hutniczym w naszym kraju. Następnie wraz z rozwojem technologii powstał Górnośląski Okręg Przemysłowy. Po II wojnie światowej utworzone dwie huty – w Dąbrowie Górniczej oraz w Krakowie, co wpłynęło na jeszcze większy rozwój przemysłu metalurgicznego w Polsce.

Artykuł dzięki: https://www.flasz.pro/